Organi Društva državnih tožilcev Slovenije

 

Predsednik:
mag. Boštjan Valenčič

Podpredsednica:
Bojana Podgorelec

Tajnik:
-

Računovodkinja in blagajničarka društva:
Marinka Andriševič

Izvršni odbor:
Mirjam Kline
Bojana Podgorelec
Ana Radovanovič Širok
Petra Apšner
Sabina Perko
Igor Vertuš

Člani nadzornega odbora:
Aljaž Britvič
Primož Suknaič
mag. Jasmina A. Tabakovič

Člani častnega razsodišča:
Gorazd Kacijančič
Petra Ferdin
Barbara Jenkole Žigante